М.В.ЛОМОНОСОВ АТЫНДАҒЫ МӘСКЕУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

Жалпы ақпарат

Филология кафедрасы

 

 Кафедра оқытушылары >>>


Филология кафедрасы 2002 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Филология»мамандығының базасында 2007 жылы құрылды. Филология кафедрасы қазақстандықтардың лингвистикалық әлеуетін дамыту міндетін орындайды, әсіресе, қазіргі уақытта аса керек болып отырған орыс тілі мамандарын дайындайды, яғни көпмәдениетті және көптілді қоғамда жастардың білім алуы мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.


Кафедра лингвистикалық және әдебиеттану пәндерін оқытуды қамтамасыз етеді, ол пәндер 45.03.01 «Филология» (бакалавриат), 45.04.01 «Филология» (магистратура) дайындау бағытындағы оқу жоспарында қарастырылған. Кафедра, сонымен қатарәдістемелік жұмыстарды, ғылыми зерттеулерді, ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындауды және олардың біліктілігін жоғарылату жұмыстарын жүргізеді. Кафедра жұмысының маңызды бағыттары оқу үдерісін сапалы қамтамасыз ету, ғылыми, әдістемелік және кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргізу болып табылады.


Қазіргі уақытта филология кафедрасы – мол әлеуеті бар және оны белсенді түрде жүзеге асырып жатқан жоғары кәсіби, шығармашылық ұжым. Кафедраны филология ғылымдарының докторы, профессор Галина Ивановна Власова басқарады. Кафедра қызметкерлерінің ішінде М.В. Ломоносов атындағы ММУ, және Ресей мен Қазақстанның классикалық университеттерінің түлектері қызмет етіп келеді. Кафедраның барлық жетекші оқытушылары (Г.И. Власова, Т.В. Кривощапова, Г.П. Байгарина, С.М. Треблер, Т.Г. Котлярова) Мәскеу университетінің ғылыми мектебінің өкілдері болып табылады. Кафедрада Филиалдың төл түлектері де қызмет етуде, атап айтсақ, аға оқытушы


М.А. Брянская, оқытушылар Е.С. Воронова, А.М. Чепкова, Э.В. Мельникова, олар ММУ филология факультетіне кандидаттық диссертация қорғау үшін тіркелген, сонымен бірге кафедрада А.В. Семенова қызмет етеді, ол ММУ-де 2019 жылы 19 қыркүйекте кандидаттық диссертациясын қорғап шықты.


Оқу процесін Филиалдың штаттық оқытушылары және ММУ-метрополиясының филологиялық факультетінің профессорлық-оқытушылық құрамы қамтамасыз етеді. Оқу процесін ММУ филологиялық факультетінің орыс тілі, орыс әдебиетінің тарихы, жаңа орыс әдебиетінің тарихы және қазіргі әдеби процесс, шетел әдебиеті тарихы, әдебиет теориясы, классикалық филология, жалпы және салыстырмалы-тарихи тіл білімі кафедраларының 30 оқытушысы қамтамасыз етеді.

 

Филиалда «Филология» мамандығы ашылғаннан бергі жылдарда Мәскеу университетінің оқытушылары қызмет етіп келеді.


Лингвистер:  филология ғылымдарының докторлары, профессорлар А.А. Волков, О.В. Кукушкина, М.В. Всеволодова, С.В. Князев, М.Н. Володина, И.М. Кобозева, Ф.И. Панков, филология ғылымдарының кандидаттары, доценттер, И.В. Галактионова, Е.И. Литневская, Е.М. Болычева, И.В. Богатырева, Л.А. Жданова, В.В. Муханова, С.А. Степанцов, О.А. Волошина, С.К. Пожарицкая, В.С. Савельев, Е.Б. Степанова, В.Е. Чумирина, И.Б. Качинская, И.И. Богатырева, Л.А. Нестерская, Е.Ю. Николенко, оқытушы М.В. Фокина.


Әдебиеттанушылар:  филология ғылымдарының докторлары, профессорлар В.Б. Катаев, М.М. Голубков, А.Н. Варламов, А.В. Леденев, А.П. Герасименко, М.С. Макеев, С.И. Кормилов, О.Ю. Панова, П.Е. Спиваковский, В.Л. Коровин; филология ғылымдарының кандидаттары, доценттер А.В. Архангельская, Р.Б. Ахметшин, П.Н. Долженков, А.Б. Криницын, Я.Л. Забудская, Г.В. Зыкова, А.Л. Крупчанов, И.Ю. Попова, Ю.И. Красносельская, И.Н. Исакова, В.Б. Семенов, Н.Г. Мельников, Д.А. Иванов, М.А. Абрамова, В.Ю. Лукасик, Д.Д. Черепанов, Н.К. Новикова.


ММУ филология факультетінен болған кураторлар: ф.ғ.к., доц. Р.Б. Ахметшин, ф.ғ.к., доц. Е.И. Литневская, ф.ғ.к., доц. О.А. Волошина. Кураторлар 19 жыл бойы «Филология» білім беру бағдарламасының 3-4 курс бакалавриатында жүзеге асыруға табысты жетекшілік етіп келеді, филология факультеті оқытушыларының орнығу кестесін құрайды, түсу сынақтары мен МАК жұмыстарына қатысады, студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарына жетекшілік етеді, филология кафедрасының ғылыми-әдістемелік жиналыстарында сөз сөйлейді, арнайы курстар мен таңдау пәндерін жүргізеді.

Бакалавриат пен магистратурада арнайы курстар мен таңдау пәндерін шақыртылған оқытушылар жүргізеді: ф.ғ.д., профессор Э.Д. Сулейменова, ф.ғ.д., профессор Н.Ж. Шаймерденова, ф.ғ.д., доцент С.Б. Загатова, ф.ғ.к., доцент К.С. Кульманов, ф.ғ.д., профессор У.Е. Мусабекова, ф.ғ.д., профессор Г.И. Байгунисова, ф.ғ.д. Е.А. Журавлева, ф.ғ.к., Е.Н. Мягкова.


Кафедра құрылымы жағынан үш секциядан тұрады: орыс филологиясы секциясы, қазақ тілі секциясы және ағылшын тілі секциясы.


Орыс тілі мен әдебиеті секциясында филология ғылымдарының докторы, профессор Т.В. Кривощапова, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Г.П. Байгарина, филология ғылымдарының кандидаты, доцент С.М. Треблер, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Т.Г. Котлярова, аға оқытушы М.А. Брянская, мұғалімдер Е.С. Воронова, А.В. Семенова, А.М. Чепкова, Е.В. Мельникова қызмет етеді.Қазақ тілі секциясында  педагогика ғылымдарының докторы, профессор Н.Ж. Құрман, педагогикалық және гуманитарлық ғылымдардың магистрлері, аға оқытушылар Д.М. Жолмакова-Джарбулова, К.М. Қажыбаева қызмет етеді.Ағылшын тілі секциясында  филология ғылымдарының кандидаты, доцент А.Р. Сулкарнаева, философия ғылымдарының докторы (PhD), аға оқытушы А.А. Аймолдина, педагогикалық және гуманитарлық ғылымдардың магистрлері, аға оқытушылар Н.Л. Сулятецкая, И.Н. Кузнецова, Г.Ш. Қайназарова, оқытушы Е.П. Меркулова, көмекші Л.А. Задорожная қызмет етеді.


Филология кафедрасы жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқытуды қамтамасыз етеді. Оқу процесінде филология студенттерге келесідей пропедевтикалық курстар жүргізіледі - әдебиеттану, лингвистика және славян филологиясына кіріспе; классикалық тілдер - Ежелгі грек, латын, ескі шіркеу славян тілдері; орыс халқының ауызша фольклоры, ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі орыс және шетел әдебиеті, орыс тілінің тарихи, қазіргі және диалектілік континуумдегі болмысы, қазақ және шет тілдері.


Филиал ұлттық компонентті пәндерді оқуға ерекше назар аударады. Қазіргі жағдайды ескере отырып және қазақстандық еңбек нарығы үшін мамандар дайындауда барлық курстарда студенттер «Қазақ тілі», «Іскерлік қазақ тілі» пәндерін оқиды. «Филология» бағытының студенттері мен магистранттары «Қазақстанның орыс әдебиеті», «Қазақстандық орыстану», «Қазақ ақпарат құралдарының тілі», «Қазақ тілі» пәндерін, факультативтік пәндер: «Қазақ тілінің академиялық жазуы (Академиялық Жазу) » және «Қазақ тілтанымы – Елтаным» курстарын жетекші қазақ филологтары оқиды. Инновациялық және жаңа педагогикалық технологиялар негізінде қазақ тілін оқытуда мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету мақсатында педагогикалық ғылымдардың докторы, профессор Н.Ж. Құрман жетекішілік ететін семинар тұрақты жұмыс жасайды.

 

Филология кафедрасы барлық ғылыми, әдістемелік және әлеуметтік-мәдени шараларға қатысатын Мәскеу университетінің әріптестерімен үнемі ынтымақтастықта қызмет етіп келеді. Филология және журналистика факультеттерінің кафедраларымен жемісті байланыстар орнатылды, олар «Филология» магистрлік бағдарламасын бірлесіп әзірлеуде; бакалавр және магистратура бойынша МАК жұмысына қатысу, курстық және дипломдық жұмыстардың, магистрлік диссертациялардың тақырыптарын жаңартуда; аймақтық компонентті іске асыруда; RFL, медиа тілі саласындағы жетекші мамандарды тартуда жүзеге асырылады. Атап айтқанда, ММУ ҚФ 2 -ші және 3 -ші курстарында бакалавриаттағы курстық жұмыстың тақырыбы қорытынды біліктілік жұмысы шеңберінде жалғастырылады: орыс және қазақ тілдерін салыстырмалы талдау мәселелеріне арналған тақырыптар жеткілікті пайызды құрайды.


Филология кафедрасы еуразиялық мәселелерге, студенттік жастар ортасындағы этносаралық және этникалық қарым-қатынас мәдениетін жетілдіруге, бірнеше тілде сөйлейтін көпмәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған шараларды үнемі жүргізіп отырады. Тәрбие жұмысын кафедра мүшелері аудиториялық және сабақтан тыс уақыттарда жүргізеді.
Кафедрада дәстүрлі іс -шаралар өткізіледі: олардың ішінде «Тілдер апталығы» (орыс, ағылшын және қазақ); «Филиада» газеті шығарылады, Баспасөз орталығының, «Tengri» әдеби клубының, ағылшын тіліндегі студенттік клубының; «Иллюзия» студенттік театрының «Славян жазба тілі мен мәдениеті күні», «Святки» және «Осениний» (фольклорлық практика бойынша есеп беру конференциясы) бойынша іс-шаралары студенттердің үлкен белсенділігімен өткізіліп келеді.


Кафедра қаланың РҒБО, Ұлттық академиялық кітапхана, мұражайлар, «Көрме» көрме орталығы мәдени орталықтарының қоғамдық өміріне белсенді қатысады, Департаменттер, әкімдіктер және т.б. өткізетін мемлекеттік тілге арналған іс -шараларға қатысады.


Кафедра оқытушылары жыл сайын Қазақстан халқы тілдерінің республикалық фестиваліне қатысады, оның аясында жастардың мәдениетаралық қарым -қатынасын насихаттау үшін дөңгелек үстелдер, байқаулар, викториналар өткізіледі. Филология кафедрасы жыл сайын Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті өткізетін «Тіл - халықтың жанын түсінудің кілті» атты орыс әдебиеті байқауының ұйымдастыру комитетінің құрамына кіреді. Кафедра тілдерді дамыту бөлімінің бастамасымен өткізілетін А.С. Пушкиннің туған күніне арналған жалпықалалық мерекелік іс-шараларға қатысады. Қоғамдық ұйымдармен және Нұр-Сұлтан қаласының басқа да оқу орындарымен (жастарға арналған кештер, КАЗНАМ, Тұңғыш Президент Музейіне саяхат, М. Горький атындағы орыс драмалық театрының спектакльдеріне қатысу т.б.) қарым-қатынаста болу Филиалдың беделі көтерілуіне сеп болады.


Кафедрада Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық филиалының 10 жылдығы қарсаңында құрылған «Тенгри» әдеби клубы табысты жұмыс істейді. Клуб қызметі бірнеше бағытта дамуда: Ресей мен Қазақстанның жазушыларымен және ақындарымен кездесулер; әдеби кештер мен «поэзия жұмалары»; Қазақстанның әдеби клубтары мен сайттарының жұмысына қатысу, шығармашыл жастардың республикалық және қалалық байқауларына қатысу; альманахтар мен жинақтарды дайындау және басып шығару («Мен саған ән айтамын, менің Филиалым!» (2011), «Тәңір таңбасы аясында» (2015). Клуб қазақ шығармаларының әдеби порталымен үнемі шығармашылық байланыста болып келеді. www.adebiportal.kz.


[толығырақ...]


© М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалы. Барлық құқық қорғалған.