М.В.ЛОМОНОСОВ АТЫНДАҒЫ МӘСКЕУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

Наука

Филология факультетінің студенттері Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ халықаралық ғылыми конференциясына қатысты2023 жылғы 9-10 ақпанда «Филология» бағытының 2 курс студенттері «Орыс тілі ХХІ ғасырда: жастардың ғылыми ізденістері» атты Х Халықаралық студенттердің ғылыми конференциясына қатысты.

Бұл жыл сайынғы конференцияның ұйымдастырушысы – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Теориялық және қолданбалы лингвистика кафедрасы және оған биылғы жылы серіктес болып Сургут мемлекеттік педагогикалық университетінің филология факультеті қосылды. Конференция аралас форматта ұйымдастырылды. Мерейтойлық конференцияға Қазақстан, Ресей, Венгрия және Польшадан келген жас филологтар қатысты.


Құттықтау сөзбен ММУ Қазақстан филиалының филология кафедрасының профессоры Т.В. Кривощапова іс-шараның тұсаукесерін жасап, студенттерді құттықтап, табыстары тіледі. Сөйлеушілер арасында тіл мамандары басым болды, өйткені белгіленген төрт бөлімнің үшеуі лингвистикалық болды, олар: «Қазіргі орыс тілі және лингводидактика негіздері», «Мәдениетаралық коммуникация, мәдениеттер диалогы», «Бұқаралық ақпарат құралдарындағы орыс тілі». Ал төртінші бөлім «Көркем шығармалардың тілдік табиғатын зерттеудің ерекшеліктері» деп аталып, оған жас әдебиеттанушылардың басын қосты.ММУ Қазақстан филиалының стулденттері келесі тақырыптарда баяндама жасады:


«Синкретизм «Майор Гром» комиксінің роман-новеллизациялануының жанрлық белгісі ретінде» (Д. Вишневский);

 

«Сөзжасамдық окказионализмдер медиамәтінді экспрессиялау құралы ретінде» (А. Жұмалина);

 

«Тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттесуіндегі сөйлеу этикеті» (М. Әнуарбекова);

 

«Э.Зайферттің «Қарағандының сиқырлы жер асты патшалығы немесе Қуат Мұсатайдың басынан кешкендері» ертегісінің фольклорлық-мифологиялық мәнмәтіні. (Е. Дуцинин);

 

«В.К. Кучелбекердің «Агасвер» поэмасының композициясы (Д. Костишина);

 

«Борис Костяев бейнесінің архетипі (Виктор Астафьевтің «Қойшы мен шопан» әңгімесі) (А. Осипова);

 

«Н.В. Гогольдің ерте кезде жазған прозасының фольклорлық және мифологиялық мән-мәтіні» (М. Парфенова);

 

«Е.И. Замятиннің «Біз» романының жанрлық ерекшелігі». (А. Соколовский).


         «Словообразовательные окказионализмы как средство экспрессивизации медийного текста» (А. Жумалина);


         «Речевой этикет во взаимодействии языка и культуры» (М. Ануарбекова);


         «Фольклорно-мифологический контекст сказочной повести Е. Зейферт "Волшебное подземное царство Караганда, или приключения Куата Мусатая"» (Е. Дуцинин);


         «Композиция поэмы В.К. Кюхельбекера "Агасвер"» (Д. Костишина);


         «Архетип образа Бориса Костяева (повесть Виктора Астафьева «Пастух и пастушка») (А. Осипова);


         «Фольклорно-мифологический контекст ранней прозы Н.В. Гоголя» (М. Парфенова);


         «Жанровое своеобразие романа Е.И. Замятина "Мы"» (А. Соколовский).
Дипломы


По итогам конференции 1-е место занял Дмитрий Вишневский, 3-е место поделили между собой Мариям Ануарбекова и Егор Дуцинин.


         Мы поздравляем наших студентов с призовыми местами и желаем дальнейших успехов в научной деятельности!

© М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалы. Барлық құқық қорғалған.